Collection d'Art
cda-5001 Kussenpakket Orchid?e Tigre - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5008 Kussenpakket Orchid?e du Paradis - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5009 Kussenpakket Rose Sauvage ? Droite - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5010 Kussenpakket Rose Sauvage ? Gauche - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5012 Kussenpakket Pot ? Th? Bronze - Collection d'Art
trefwoorden: keuken
€ 23,95
cda-5013 Kussenpakket Pot ? Th? Cuivre - Collection d'Art
trefwoorden: keuken
€ 23,95
cda-5015 Kussenpakket Coquelicot Nouveau - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5016 Kussenpakket Coquelicot Vaillant - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5017 Kussenpakket Silhouette ? Gauche - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5018 Kussenpakket Silhouette au Milieu - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5019 Kussenpakket Silhouette ? Droite - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5020 Kussenpakket Mr Croa - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,dieren
€ 23,95
cda-5021 Kussenpakket Mr Bizz - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,dieren
€ 23,95
cda-5022 Kussenpakket Mne Pott - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,dieren
€ 23,95
cda-5030 Kussenpakket Jour Nouveau - Collection d'Art
trefwoorden: dieren
€ 23,95
cda-5032 Kussenpakket C?leste - Collection d'Art
trefwoorden: dieren
€ 23,95
cda-5034 Kussenpakket Colombine - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,dieren
€ 23,95
cda-5035 Kussenpakket Boule de Miel - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,dieren
€ 23,95
cda-5041 Kussenpakket Baba Pivoine - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5042 Kussenpakket Rose Chou - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5049 Kussenpakket Baba Iris - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5050 Kussenpakket Iris Mauve - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5051 Kussenpakket Rose Antique - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5052 Kussenpakket Rose Ancienne - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5063 Kussenpakket Elisabethaine - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5064 Kussenpakket Ch?telaine - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5065 Kussenpakket Lilas Double - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5066 Kussenpakket Lilas Simple - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5067 Kussenpakket Harry - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,dieren
€ 23,95
cda-5068 Kussenpakket Daisy - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,dieren
€ 23,95
cda-5069 Kussenpakket Tulipe ? Gauche - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5070 Kussenpakket Tulipe ? Droite - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5071 Kussenpakket Nounours - Collection d'Art
trefwoorden: beren,kinderen
€ 23,95
cda-5073 Kussenpakket Princesse Alice + Coussin Magique 5075 - Collection d'Art
trefwoorden: dieren
€ 40,25
cda-5074 Kussenpakket Prince Ferdinand + Coussin de R?ves 5076 - Collection d'Art
trefwoorden: dieren
€ 40,25
cda-5077 Kussenpakket Flamme - Collection d'Art
trefwoorden: vlinders,dieren
€ 23,95
cda-5078 Kussenpakket El?gant - Collection d'Art
trefwoorden: vlinders,dieren
€ 23,95
cda-5080 Kussenpakket Myst?re - Collection d'Art
trefwoorden: vlinders,dieren
€ 23,95
cda-5081 Kussenpakket Magique - Collection d'Art
trefwoorden: vlinders,dieren
€ 23,95
cda-5082 Kussenpakket Yasmine - Collection d'Art
trefwoorden: poezen,dieren
€ 23,95
cda-5083 Kussenpakket Persane - Collection d'Art
trefwoorden: poezen,dieren
€ 23,95
cda-5084 Kussenpakket Fid?le - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5085 Kussenpakket Z?nith - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5086 Kussenpakket Aube - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5087 Kussenpakket Apr?s-Midi - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5088 Kussenpakket Couchant - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5089 Kussenpakket Noisetier - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5090 Kussenpakket Fruit du Ch?ne - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5092 Kussenpakket Pavot Neige - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5093 Kussenpakket Pavot Electrique - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5094 Kussenpakket Printemps - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5095 Kussenpakket Et? - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5097 Kussenpakket Automme - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5099 Kussenpakket Hiver - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5100 Kussenpakket Surprise du D?sert - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5101 Kussenpakket Bonnet d'Ev?que - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5104 Kussenpakket Rose de Damas - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5105 Kussenpakket Rose Cardinal - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5106 Kussenpakket Rose Velours - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5107 Kussenpakket Rose Cocktail - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5108 Kussenpakket Bleuets - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5109 Kussenpakket Marquerites - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5110 Kussenpakket Les Amis - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren,kinderen,poezen
€ 23,95
cda-5111 Kussenpakket Mr Jeannot - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,dieren
€ 23,95
cda-5112 Kussenpakket Rose Chou Gauche - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5113 Kussenpakket Rose Chou Droite - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5114 Kussenpakket Zelliges Gauche - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5115 Kussenpakket Zelliges Droite - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen,cultuur
€ 23,95
cda-5116 Kussenpakket Foug?res - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5117 Kussenpakket Hibiscus - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5118 Kussenpakket Myrte Gauche - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5119 Kussenpakket Myrte Droite - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5120 Kussenpakket Muguet Gauche - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5121 Kussenpakket Muguet Droite - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5122 Kussenpakket Lys Blanc - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5123 Kussenpakket Lys Orange - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5124 Kussenpakket Ledum Bleu - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5125 Kussenpakket Ledum Vert - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5126 Kussenpakket Rose Antique Gauche - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5127 Kussenpakket Rose Antique Droite - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5128 Kussenpakket Carnaval de Venise Homme - Collection d'Art
trefwoorden: overige,cultuur
€ 23,95
cda-5129 Kussenpakket Carnaval de Venise Femme - Collection d'Art
trefwoorden: overige,cultuur
€ 23,95
cda-5130 Kussenpakket Garriquette - Collection d'Art
trefwoorden: dieren
€ 23,95
cda-5131 Kussenpakket Gerbera - Collection d'Art
trefwoorden: dieren
€ 23,95
cda-5132 Kussenpakket Bleuet - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5133 Kussenpakket Marquerite - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5134 Kussenpakket Joie - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5135 Kussenpakket Passion - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5136 Kussenpakket Romance - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5137 Kussenpakket S?r?nit? - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 29,60
cda-5138 Kussenpakket Bouton d'Or - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5139 Kussenpakket Lys Sauvage - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5140 Kussenpakket Meissem Gauche - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5141 Kussenpakket Meissem Droite - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5142 Kussenpakket Ammonite - Collection d'Art
trefwoorden: zee en strand
€ 23,95
cda-5143 Kussenpakket Conque - Collection d'Art
trefwoorden: zee en strand
€ 23,95
cda-5144 Kussenpakket Bigorneau - Collection d'Art
trefwoorden: zee en strand
€ 23,95
cda-5145 Kussenpakket Coquillages - Collection d'Art
trefwoorden: zee en strand
€ 29,60
cda-5146 Kussenpakket Etoile et Corail Blanc - Collection d'Art
trefwoorden: zee en strand
€ 23,95
cda-5147 Kussenpakket Etoile et Corail Orange - Collection d'Art
trefwoorden: zee en strand
€ 23,95
cda-5148 Kussenpakket Etoile et Corail Rouge - Collection d'Art
trefwoorden: zee en strand
€ 23,95
cda-5149 Kussenpakket Etoile et Corail Massif - Collection d'Art
trefwoorden: zee en strand
€ 29,60
cda-5150 Kussenpakket Poisson Exotique Gauche - Collection d'Art
trefwoorden: vissen,dieren
€ 23,95
cda-5151 Kussenpakket Poisson Exotique Droite - Collection d'Art
trefwoorden: vissen,dieren
€ 23,95
cda-5152 Kussenpakket Fonds Marins - Collection d'Art
trefwoorden: vissen,dieren
€ 29,60
cda-5153 Kussenpakket Fossile Pastel Gauche - Collection d'Art
trefwoorden: zee en strand
€ 23,95
cda-5154 Kussenpakket Fossile Pastel Droite - Collection d'Art
trefwoorden: zee en strand
€ 23,95
cda-5155 Kussenpakket Oh? Matelot - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren,kinderen
€ 23,95
cda-5156 Kussenpakket Droopy - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5157 Kussenpakket Astuss - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5158 Kussenpakket Boulie - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5159 Kussenpakket Lassie - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5160 Kussenpakket Brady - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5161 Kussenpakket Bichon - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5162 Kussenpakket Westy - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5163 Kussenpakket Minou - Collection d'Art
trefwoorden: poezen,dieren
€ 23,95
cda-5164 Kussenpakket Mistigri - Collection d'Art
trefwoorden: poezen,dieren
€ 23,95
cda-5165 Kussenpakket Bernie - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5166 Kussenpakket D?licieuse Poppy - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5167 Kussenpakket Extravagante Poppy - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5168 Kussenpakket Past?que - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,dieren
€ 29,60
cda-5169 Kussenpakket Pilote - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,dieren
€ 29,60
cda-5170 Kussenpakket Carnaval de Venise Masque - Collection d'Art
trefwoorden: overige,cultuur
€ 23,95
cda-5171 Kussenpakket Foug?res Vertes - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5172 Kussenpakket Coccinelle - Collection d'Art
trefwoorden: dieren
€ 23,95
cda-5173 Kussenpakket Luxurious Lily 1 - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5174 Kussenpakket Luxurious Lily 2 - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5175 Kussenpakket Mighty Tug - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,schepen,voertuigen,voertuigen
€ 23,95
cda-5176 Kussenpakket Fly Boy - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,vliegtuigen,voertuigen,voertuigen
€ 23,95
cda-5177 Kussenpakket Steam Dream - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,treinen,voertuigen,voertuigen
€ 23,95
cda-5178 Kussenpakket Romantique Rose 1 - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5179 Kussenpakket Romantique Rose 2 - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5180 Kussenpakket King Leon - Collection d'Art
trefwoorden: kinderen,leeuwen,dieren
€ 23,95
cda-5181 Kussenpakket Terence the Tiger - Collection d'Art
trefwoorden: tijgers,dieren,kinderen
€ 23,95
cda-5182 Kussenpakket Who? Me? - Collection d'Art
trefwoorden: poezen,dieren,Cats with Attitude
€ 23,95
cda-5183 Kussenpakket Cat-Knit - Collection d'Art
trefwoorden: poezen,dieren,Cats with Attitude
€ 23,95
cda-5184 Kussenpakket Hungry Harry - Collection d'Art
trefwoorden: dieren
€ 23,95
cda-5185 Kussenpakket Flopsy & Mopsy - Collection d'Art
trefwoorden: dieren
€ 23,95
cda-5186 Kussenpakket Mr. Handsome - Collection d'Art
trefwoorden: poezen,dieren
€ 23,95
cda-5187 Kussenpakket Ms. Cool - Collection d'Art
trefwoorden: poezen,dieren
€ 23,95
cda-5188 Kussenpakket Lupin Dream 1 - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5189 Kussenpakket Lupin Dream 2 - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5190 Kussenpakket Top Brass - Collection d'Art
trefwoorden: dieren,boerderij
€ 23,95
cda-5191 Kussenpakket Vortex - Collection d'Art
trefwoorden: overige
€ 23,95
cda-5192 Kussenpakket Moon - Collection d'Art
trefwoorden: overige
€ 23,95
cda-5193 Kussenpakket Sun - Collection d'Art
trefwoorden: overige
€ 23,95
cda-5194 Kussenpakket Jupiter - Collection d'Art
trefwoorden: overige
€ 23,95
cda-5200 Kussenpakket Delftware - Collection d'Art
trefwoorden: cultuur,huizen
€ 23,95
cda-5201 Kussenpakket Delftware - Collection d'Art
trefwoorden: cultuur,huizen
€ 23,95
cda-5202 Kussenpakket Cute Kitten - Collection d'Art
trefwoorden: poezen,dieren
€ 23,95
cda-5203 Kussenpakket Little Doggy - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5204 Kussenpakket Voyager - Collection d'Art
trefwoorden: uilen,dieren
€ 23,95
cda-5205 Kussenpakket Staying at Home - Collection d'Art
trefwoorden: uilen,dieren
€ 23,95
cda-5206 Kussenpakket Goodnight - Collection d'Art
trefwoorden: uilen,dieren
€ 23,95
cda-5207 Kussenpakket White Horse - Collection d'Art
trefwoorden: paarden,dieren
€ 23,95
cda-5208 Kussenpakket Daisy Chain - Collection d'Art
trefwoorden: paarden,dieren
€ 23,95
cda-5209 Kussenpakket Encounter - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5210 Kussenpakket Dogs Melancholy - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5211 Kussenpakket Dog and Autumn Leaves - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5212 Kussenpakket Black Cat and Sunflowers - Collection d'Art
trefwoorden: poezen,dieren
€ 23,95
cda-5213 Kussenpakket Dog and Pink Poppies - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5214 Kussenpakket Dogs on the Armchair - Collection d'Art
trefwoorden: honden,dieren
€ 23,95
cda-5215 Kussenpakket Red Fox - Collection d'Art
trefwoorden: dieren
€ 23,95
cda-5216 Kussenpakket Flower - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5217 Kussenpakket Red Tulip - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5218 Kussenpakket Red Tulip - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5219 Kussenpakket Ladybug on Camomile - Collection d'Art
trefwoorden: overige
€ 23,95
cda-5220 Kussenpakket A Dew Drop - Collection d'Art
trefwoorden: overige
€ 23,95
cda-5221 Kussenpakket The Dandelion - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5222 Kussenpakket Ladybug on the Apple - Collection d'Art
trefwoorden: overige
€ 23,95
cda-5223 Kussenpakket Houses - Collection d'Art
trefwoorden: huizen
€ 23,95
cda-5224 Kussenpakket Houses - Collection d'Art
trefwoorden: huizen
€ 23,95
cda-5225 Kussenpakket Houses - Collection d'Art
trefwoorden: huizen
€ 23,95
cda-5226 Kussenpakket Stylish Flowers - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5227 Kussenpakket Stylish Flowers - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5228 Kussenpakket Red and Black - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5229 Kussenpakket Red and Black - Collection d'Art
trefwoorden: bloemen
€ 23,95
cda-5233 Kussenpakket Red Poppies - Collection d'Art
Kussenpakket Red Poppies - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5234 Kussenpakket Red Poppies - Collection d'Art
Kussenpakket Red Poppies - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5235 Kussenpakket Art Deco I - Collection d'Art
Kussenpakket Art Deco I - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5236 Kussenpakket Art Deco II - Collection d'Art
Kussenpakket Art Deco II - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5237 Kussenpakket Little Titmouse on a Branch - Collection d'Art
Kussenpakket Little Titmouse on a Branch - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5238 Kussenpakket Blue Jays - Collection d'Art
Kussenpakket Blue Jays - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5239 Kussenpakket On a Branch of Magnolia - Collection d'Art
Kussenpakket On a Branch of Magnolia - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5240 Kussenpakket Christmas with a Teddy Bear - Collection d'Art
Kussenpakket Christmas with a Teddy Bear - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5241 Kussenpakket Christmas with a Fawn - Collection d'Art
Kussenpakket Christmas with a Fawn - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5242 Kussenpakket Hooray! It's Spring! - Collection d'Art
Kussenpakket Hooray! It's Spring! - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5243 Kussenpakket Into the Woods - Collection d'Art
Kussenpakket Into the Woods - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5244 Kussenpakket Fairy Cottage - Collection d'Art
Kussenpakket Fairy Cottage - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5245 Kussenpakket Father's Love - Collection d'Art
Kussenpakket Father's Love - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5246 Kussenpakket Seal Cub - Collection d'Art
Kussenpakket Seal Cub - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5247 Kussenpakket Night Watch - Collection d'Art
Kussenpakket Night Watch - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5248 Kussenpakket Winter Red Berries - Collection d'Art
Kussenpakket Winter Red Berries - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5249 Kussenpakket Woolly Winter - Collection d'Art
Kussenpakket Woolly Winter - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5250 Kussenpakket Fashion Season - Collection d'Art
Kussenpakket Fashion Season - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5251 Kussenpakket Winter Traceries - Collection d'Art
Kussenpakket Winter Traceries - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5252 Kussenpakket Gallic Rooster - Collection d'Art
Kussenpakket Gallic Rooster - Collection d'Art
€ 23,95
cda-5253 Kussenpakket Spanish Handsome - Collection d'Art
Kussenpakket Spanish Handsome - Collection d'Art
€ 23,95
Uw winkelmand
Je hebt geen artikelen in je winkelwagen.
Je kunt artikelen uit de linkerkolom in je winkelwagen plaatsen.
Totaalbedrag bestelling
€ 00,00
Hoe gaat dit in zijn werk?
Je kunt meerdere artikelen tegelijk in je winkelwagen plaatsen.
Dan moet je meerdere malen klikken op de "plaats in winkelwagen" link bij het artikel.
Je kunt hierboven in de winkelwagen ook het aantal handmatig aanpassen en vervolgens op "HERBEREKEN TOTAAL" klikken.

Je bestelling wordt aan het eind naar ons e-mail adres verstuurd. Op basis van deze e-mail maken wij een offerte, die sturen wij per e-mail naar je toe. Ben je het met de bestelling en de verzendkosten eens, mail dit dan even en maak het geld dan aan ons over. Als het geld binnen is zenden wij de bestelling per post naar je toe.
De standaardverzending per Postnl is onverzekerd. Wil je verzekerde verzending, geef dit dan expliciet op!! De bestelling wordt in dat geval als aangetekend pakket verzonden en de verzendkosten zijn dan minimaal 8,60.
Als verzendkosten berekenen we alleen de portokosten cf. de tarieven van Postnl en verzending gaat onder de voorwaarden van Postnl. Als je na drie werkdagen nog geen reactie van ons hebt ontvangen, mail ons dan alsjeblieft!